Veifordeling

 

Alle inntekter og utgifter skal deles etter denne fordelingen.

Fordeling i meter og %