Pølsekjennlia hyttefelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet ligger ved Hauglandsmyrene, nær vegen til Ås og Hommelsgård i Vegårshei.

Samlet areal er 195 da inkl. vann. Området grenser i vest til gnr/bnr 45/2, i nord og øst til egen eiendom og i sør til 26/2.
Planen innbefatter tidligere oppført hytte på fradelt tomt mellom vannet og vegen, benevnt 46/1F2

 

Hyttetomter som er for salg:            Link til salgsprospekt og priser.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 23 og 24

Bilder av noen av tomtene.

Tomt 14                                                                  Tomt 9

Tomt 11                                                                  Tomt 6

Oversikt over tomtene 5,6,7,og 11

 

Pølsekjennlia hyttefelt er et hyttefelt midt i skogen med noen få bebygde hyttetomter og 14 tilgjengelige tomter.
Tomtene ligger ved Hauglandsmyrene som er et verdifullt naturområde. Hyttefeltet er lett tilgjengelig og ligger 4 kilometer fra Myra, Vegårshei sentrum og 4 kilometer til tettsted Ubergsmoen.

Infrastruktur er under bygging i henhold til reguleringsplan og tomtene skal tilknyttes felles renseanlegg, strøm og Internett.
Det er også planlagt små badeplasser i forbindelse med hyttefeltet, som blir til felles anvendelse for alle hyttene. Samt båtplass i Aasvann. (ca 800 meter)

4 km nord for hyttefeltet ligger Myra, sentrum på Vegårshei.
Her er det matbutikk, bensinstasjon, byggevarer, bilverksted, post, drosjer, lege, tannlege og ellers det som trengs for et opphold på hytta.
I tillegg så er det også muligheter for å få seg en aften ute, eller om man bare ønsker en pizza levert på hytta.
Ca. 8 km sør for hytte feltet ligger Arendal & Omegn Golfklubb. Denne golfbanen er bygget i forbindelse med gamle ærverdige Næs Jernværk.
Golfbanen er enestående og de gamle museums bygningene må også bare sees.

For alle som ønsker å bruke andre fremkomstmidler enn bilen så er muligheten der.
Fra stasjonen går det korresponderende busser rett forbi hytte feltet. (Ca. 400m fra buss-stoppen og inn til hyttene)