Stor mulighet for entreprenører.

Salg av hele Pølsekjennlia hyttefeltet, eller samarbeidsformer som kan få opp interessen fritidsboliger igjen. Ta kontakt hvis interesse. Tlf. 90962697

 

Nå ser økonomien litt mer stabil ut og det ser også ut til å være en optimisme i folks interesse for hytter. Det som derimot kan være en utfordring i fremtiden er nedbygging av natur og de negative konsekvensene det medfører. Da er det viktig å bruke de arealene som det allerede er godkjente planer på.